Start | Läs mer |

Mat från trakten – mer lokalproducerat på ICA Maxi

Maxi ICA Stormarknad i Karlstad och Kristinehamn inleder nu ett gemensamt samarbete med flera lokala livsmedelsproducenter. Satsningen går under namnet Mat från trakten och har som målsättning att ge större utrymme åt lokala aktörer som fokuserar på svenska råvaror och småskalig produktion.

Vi vill bidra till ett levande jordbruks-landskap här i trakten och ge små lokala aktörer större möjlighet att leverera varor utifrån sina egna förutsättningar. Som liten leverantör kan man ibland bara leverera varor ett par veckor om året. Det ska inte behöva vara ett hinder för att produkterna ska finnas i våra butiker.

I butik kommer du att kunna se de aktuella varorna genom märkningen Mat från trakten. Alla produkter märkta med den skylten är producerade i inom en radie på 25 mil och tillverkade på svenska råvaror.

Ibland tvingas även mindre leverantörer importera råvaror för att kunna hålla produktionen igång. Vi kommer inte att utesluta någon från den här satsningen på grund av det. Däremot kommer de varorna inte att märkas med skyltningen Mat från trakten under de tider på året som den huvudsakliga råvaran inte är svensk. Som kund ska man veta om råvaran är svensk eller inte, det vill vi vara helt öppna med.

Inom kategorier som kött, chark och mejeri där tillgången på svenska råvaror är god året om kommer de huvudsakliga råvarorna däremot uteslutande att komma från Sverige.

Samtliga leverantörer som finns med förväntas leva upp till högt ställda krav vad kvalitet, mervärde för dig som kund och ambition att vilja utvecklas. I den inledande fasen är samarbetsparterna lokala aktörer som Hemgården, Skövde Slakteri och Milko.

Vi ser det här som en långsiktig satsning där målet är att kunna kombinera stödet till lokala leverantörer med att möta våra kunders behov. Det här är ett första steg på den resan och vi ser fram emot att utveckla den här satsningen ännu mer med tiden.

Mål & Visioner

 • • Främja lokal produktion av livsmedel.
 • • Bidra till att bevara en levande landsbygd och ett öppet jordbrukslandskap.
 • • Jobba för minskade transporter och miljöpåverkan.
 • • Produkten ska vara gjord i trakten, max 25 mil från butiken.
 • • Svensk råvara, Kött, chark och mejeri ska vara av svensk råvara. Övrigt sortiments huvudsakliga ingredienser ska vara av svensk råvara.
 • • Producenterna är eller blir Ica godkänd leverantör.(God hygien).
 • • Hög kvalitet på produkten.
 • Produkten/ sortimentet ska tillföra mervärde för kunden.
 • Producenten ska vilja utvecklas.
 • Satsningen på mat från trakten är långsiktig och ska starta successivt.
 • Produkterna ska marknadsföras som – Mat från trakten. (Ica´s loggo som hjärta).